Barn och ungdomar som bevittnat våld

Man vet att barn och ungdomar som indirekt utsätts för hot, våld och misshandel i hemmet påverkas starkt. Det är viktigt att de får möjlighet att prata om sina upplevelser.

Barn som bevittnar våld och misshandel mår dåligt. De förlorar tilliten till vuxna och sina framtidsförhoppningar. Erfarenheten av upplevt våld kan prägla och påverka dem upp i vuxenlivet.

Barnen är alltid lojala mot båda sina föräldrar utåt, de bär skammen och familjehemligheten inom sig. Om de saknar goda vuxna i sin omgivning som uppmärksammar deras situation, t ex mor- och farföräldrar eller grannar, har de små möjligheter att själva växa upp till goda vuxna. De riskerar att få stora svårigheter i sina relationer framöver om de inte får hjälp med att bearbeta, läka och gå vidare.

Enskilda samtal

Vi erbjuder individuella bearbetande samtal (5-7 ggr) för barn och ungdomar (4-18 år). Kontakten inleds med ett föräldrasamtal kring barnets situation. 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation