När familjen behöver mera...

När situationen i familjen är svår att lösa på egen hand finns det hjälp att få. Kommunens egen öppenvård är oftast ett förstahandsalternativ vid kriser eller när föräldrar, barn eller ungdomar har behov av stöd.

 

Familjeteamet

Vi arbetar för en positiv utveckling i familjen genom att ge råd, stöd och behandling. Familjer och enskilda har även möjlighet att få konsultationer och pedagogiskt stöd i hemmet. Stödet utformas efter uppdrag av ansvarig socialsekreterare och i samråd med familjen.

Vi har behandlare och pedagoger med olika kompetenser inom familj- och ungdomsarbete. 

 

 

 

 

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation