Kvalitet och utveckling

Kunskap om resultat och om vad som ger god kvalitet och effekt är en förutsättning för en väl fungerande socialtjänst.

För den enskilde är det viktigt att känna till vad som fungerar bra när insatser planeras. För personalen är kunskapen nödvändig för att  kunna bedriva och utveckla arbetet. För ansvariga för verksamheten behövs underlag för uppföljning och för beslut om hur resurserna ska användas.

Du hittar länkar till nationella kvalitetsundersökningar/tjänster samt till vår kommungemensamma forskningsenhet FoU-Nordväst.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar