Kommunalt aktivitetsansvar

Är du under 20 år? Har du inget slutbetyg från gymnasiet? Saknar du sysselsättning? Då har du hittat rätt! Du är välkommen att kontakta oss som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret så hjälper vi dig att hitta tillbaks till skolan, komma ut i arbetslivet eller hitta en annan sysselsättning som känns lämplig för dig.

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen har ett ansvar enligt skollagen att ta reda på vad ungdomar som är folkbokförda i kommunen och är mellan 16-20 år har för sysselsättning efter grundskolan och att kunna erbjuda stöd och aktiviteter utifrån varje individs behov.

Praktik


För dig som är mer intresserad av att arbeta eller vill få en större insikt om olika yrkesområden kan vi också erbjuda praktik. En praktikplats kan vi erbjuda inom samarbetet med IM-programmet på Arlandagymnasiet eller i Ung Satsnings verksamhet. När vi erbjuder en praktikplats utgår vi alltid från dina intressen och behov av erfarenheter, tillsammans kommer vi fram till vad som är lämpligt för just dig.

Samtal


Hos oss kan du få individuell studie- och yrkesvägledning och/eller annat samtalsstöd utifrån ditt behov av stöttning.

Ung satsning

Här arbetar du under en förutbestämd tid, 1-5 dagar i veckan, med olika moment för att stärka dig själv som individ samt få stöttning i dina framtida val inom studier eller yrken. Ung Satsnings verksamhet innehåller olika aktiviteter så som workshopsprogram, gästföreläsare, studiebesök och gruppövningar. Individuell vägledning och coaching har du även tillgång till.

Här hjälper vi dig med att se möjligheter för din framtid och du får möta andra i en likartad situation som kan ge nya perspektiv; "Jag är inte ensam om att inte veta vad jag vill göra i framtiden".

Hör gärna av dig till oss som är ansvariga för det kommunala aktivitetsansvaret - det kan finnas fler vägar som för dig framåt än vad du tror.

VARMT VÄLKOMMEN!

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation