Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt har hamnat i en svår ekonomisk situation. Om du inte har tillräckliga inkomster för att försörja dig och din familj, kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är det sista skyddsnätet i samhället.

Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen med hänvisning till 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SOL).

Beslutet innebär alltid en individuell bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon och TV-avgifter med mera.

Biståndet söker du personligt via Försörjningsstödsenheten när du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som en tillfällig ekonomisk hjälp. Om du hamnar i akut nödsituation utanför kontorstid kontakta socialjouren.

Försörjningsstöd är inte kravlöst. För att kunna vara berättigad till försörjningsstöd ska alla andra socialförsäkringsförmåner vara sökta innan försörjningsstöd beviljas.

Är du arbetslös ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande.

Om du har tillgångar ska dessa vara avyttrade innan du kan bli berättigad försörjningsstöd. Med tillgångar menas aktier, fonder, sparade pengar, bil, båt, bostad eller sommarstuga kan detta påverka rätten till försörjningsstöd.

Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst ska du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till din inkomst. 

Den som studerar eller har ett eget företag är oftast inte berättigad försörjningsstöd.

 

Vad ingår i försörjningstödet enligt riksnorm?

• mat
• kläder och skor
• lek och fritid
• hälsa och hygien
• förbrukningsvaror
• dagstidningar, telefon och TV-avgift

Övrigt försörjningsstöd som inte ingår i riksnorm

• boendekostnader
• hushållsel
• hemförsäkring
• arbetsresor
• a-kassa/fackföreningsavgift

Bistånd i övrigt, kostnader som kan ansökas vid behov

• läkarvård
• medicin
• akut tandvård
• glasögon
• begravning
• möbler/hemutrustning
• flytt

Försörjningsstöd omfattas av olika belopp som kallas normer. De beloppen är olika och beror på om man är ensamstående, har en barnfamilj eller har ett parförhållande. Hur mycket du eller din familj får beror på hur mycket egna inkomster du eller ni har, utgifter, hushållets storlek och ålder på barnen.

Försörjningsstödet baseras på den riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige. 

Ifall du är missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga ärendet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligen och ska ha inkommit till kommunen tre veckor från den dag du fick beslutet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Så här fyller du i ansökan om ekonomiskt bistånd

Så här fyller du i ansökan om ekonomiskt bistånd via E-tjänst