Bra att veta

Vi som arbetar på enheten Försörjningsstöd arbetar för att du som söker försörjningsstöd ska kunna försörja dig själv. Vi har ett nära samarbete med Jobbcenter, Centrum för Vuxenutveckling och Socialförvaltningen.

Sekretess/tysnadsplikt

All personal inom socialtjänsten omfattas av tysnadsplikt/sekretess. Det innebär att, en socialsekreterare eller annan personal inte får lämna ut några uppgifter om dig eller familjen till en annan myndighet eller någon utomstående person utan ditt godkännande.

GDPR

Enheten för Försörjningsstöd behandlar vissa uppgifter om dig och eventuella medsökande när du eller ni ansöker om försörjningsstöd. Registreringen sker enligt Sigtuna kommuns databassystem och en personakt skapas. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera ärenden enligt Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen. Behandling av personuppgifter sker enligt GDPR.

Försörjningsstöd beviljas normalt som ett bistånd som inte ska betalas tillbaka. Men det finns vissa situationer där det kan krävas tillbaka.

Återbetalning

Försörjningsstöd kan beviljas i väntan på att sökanden väntar på a-kassa eller någon annan socialförsäkringsförmån som sjukpenning, sjukersättning med mera. Detta utbetalda försörjningsstöd kan helt eller delvis krävas tillbaka.

Viktigt med riktiga uppgifter

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter gällande din ekonomi, boendesituation, arbete, och familjeförhållanden. Osanna uppgifter kan innebära att felaktigt utbetalt försörjningsstöd kan krävas tillbaka samt att en polisanmälan om bedrägeri görs.  

Från och med 1 augusti 2007 är kommunerna skyldiga att polisanmäla misstanke om bidragsbrott enligt nya bidragsbrottslagen (SFS 2007:612).

 

Målet är att alla personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska anvisas till jobbcenter samma dag som de ansöker om forsörjnngsstöd. Genom kontakt med en jobbcoach på Jobbcenter kan den sökande påbörja arbete, studier, praktik eller annan aktivitet. 

Socialsekreterarna samarbetar med socialförvaltningens handläggare kring insatser för familjer eller enskilda med sociala problem. Det kan röra sig om problem med ekonomi, missbruk, psykisk ohälsa och kvinnor som är utsatta för hot och våld.

Socialassistenterna sköter utbetalningar av försörjningsstöd, förmedling av egna medel och bevakning av skulder.

Vår strävan är att försörjningsstöd ska betalas ut under så kort tid som möjligt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation