Att överklaga

Är du missnöjd med ett beslut om ekonomiskt bistånd, har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrättten (Förvaltningsdomstol). Socialtjänsten är skyldig att informera dig om din rätt att överklaga och hur man gör detta.

Hur överklagar man?

• Du måste skicka ditt överklagandet till det socialkontor som har fattat beslutet.
• Överklagandet måste komma in till försörjningsstödsenheten inom 3 veckor efter att du har fått beslutet.
• Socialsekreterare gör en omprövning av beslutet.
• Om beslutet inte omprövas, alltså inte ändras, skickar din socialsekreterare in dessa handlingarna tillsammans med ditt överklagande till förvaltningsrätten för prövning.
• Du har rätt att få hjälp av din socialsekreterare för att överklaga beslutet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation