Funktionsnedsättning

Du som själv har en funktionsnedsättning eller har ett barn med funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar livet. Kommunens stödinsatser måste du själv ansöka om.

Rätten till stöd och hjälp regleras bland annat i socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om insatser muntligt eller skriftligt.

En funktionsnedsättning medför en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. Läs mer om funktionsnedsättning på 1177.se,

Ansök om insatser hos kommunens biståndshandläggare

Hos kommunen finns biståndshandläggare som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta rätt form av stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Handläggaren kan också de lagar som styr vilka rättigheter du har.

Kontakt

För frågor om insatser eller för att ansöka om stöd kontaktar du biståndshandläggare i kommunen via växeln 08-591 260 00 måndag till fredag mellan 13.00- 14.00.

Läs mer om hur du ansöker via länk till höger. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar