Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

För att göra det lättare för våra invånare som bor på någon av våra grupp- eller servicebostäder att göra hälsosamma val gällande kost och motion har vi startat projektet Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

Projektet är ganska unikt eftersom det vänder sig både till boende och personal.

  • På varje gruppbostad finns ett särskilt hälsoombud som fungerar som inspiratör och ambassadör.
  • Brukarna erbjuds att ta ett hälsokörkort i studiecirkelform under hösten 2015
  • Personalen deltar i en separat studiecirkel.

Vår målsättning med detta projekt är att arbetet kring dessa frågor blir tydligare och att vi kan ta fram en hälsofrämjande policy som gäller för alla våra grupp- och servicebostäder. Vi vill också att våra boende ska ha möjlighet till mer fysisk aktivitet.

Projektet startar mars 2015 och pågår till och med maj 2016. Vi arbetar efter ett program som är framtaget av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. För mer information se folkhälsoguidens sida.

Våra hälsoombud

Garnsviken Jeane Kucera
Vikingen Miriam Eriksson
Vänorten Maria Fors
Stockholmsvägen Marina Largo
Dalen Milka Öhman
Tilgärdet Therese Schyman
Odenbacken Mari Moberg
Arenberga Ann-Cathrin Haglund
Solbrinken Caroline Berglund
Södergatan Irene Dijk
Sätuna Irene Dijk

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Studiematerial från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Informationsmaterial