Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Bostad med särskild service är en insats för barn och ungdomar som har speciellt behov av stöd och som kräver omvårdnad av personal med särskild kompetens.  

Denna insats kan bli aktuell om barnet har ett stort omvårdnadsbehov. Här bor några barn och ungdomar tillsammans och det finns personal dygnet runt.

Barnet ska ges goda möjligheter bibehållla en bra kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare och syskon.

Kontakt
Om du har frågor om boende eller vill ansöka är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare, via växeln tel 08-591 260 00.
 

Familjehem 

Familjehem är en möjlig insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som, trots stödåtgärder, inte kan bo hos sina föräldrar. Det innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna.

Kontakt

Om du har frågor eller vill ansöka om familjehem är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare, via växeln tel 08-591 260 00.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation