Annan särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en fullvärdig lägenhet i ett vanligt bostadshus

Bostaden bör ha en viss grundanpassning och kan beviljas efter att alla andra möjligheter till anpassat boende har prövats och en sådan bostad är det enda alternativ som kvarstår för att den enskilde ska kunna få sitt behov av ett fullgott boende tillgodosett.

Kontakt

Om du har frågor eller vill ansöka är du är välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare via växeln 08-591 260 00.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som behöver bygga om din bostad för att du själv har en funktionsnedsättning eller lever tillsammans med någon har någon funktionedsättning kan söka bidrag för detta.

Kontakta kommunens bostadsanpassare på Stadsbyggnadskontoret för att få råd och för att söka bidraget.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer