Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj

Korttidsvistelse kan även innebära vistelse på läger eller kollo. Genom korttidsvistelse ska dina anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För dig kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan fungera både som en regelbunden insats och en insats vid akuta behov.

Avgift

Avgift tas ut för matkostnader under korttidsvistelsen. För frågor om avgiften kontakta kommunens avgiftshandläggare.

 

Kontakt

Om du har frågor om korttidsvistelse eller vill ansöka är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare, via växeln tel 08-591 260 00.

Läs mer om hur du ansöker via länk till höger.

Korttidshem för barn och ungdomar

I kommunen finns ett korttidsboende  i Sigtuna, Skattkistan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer: