Stockholmsvägens gruppbostad

Hos oss på Stockholmsvägens gruppbostad har vi som mål att du ska få leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar och att du får sysselsättning efter dina önskemål och på dina villkor. Vi ser det friska och ger stöd i det.    

Boendet

Stockholmsvägens gruppbostad är beläget centralt i Märsta. Vår inriktning är på människor med psykiska funktionsnedsättningar. Här har du en egen lägenhet med toalett och kök. Dessutom har du tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Till boendet hör också till en härlig och stor altan.

Arbetssätt

På Stockholmsvägen får du stöd utifrån dina behov. Verksamheten är grundad på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande och integritet. Personalen arbetar utifrån beslutade insatser och gör individuella genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Personalen som arbetar har utbildning/erfarenhet inom vård, omsorg samt psykiatri och arbetar utifrån ett pedagogiskt arbetssätt. Personal finns dygnet runt.

Kontaktman

Du får en egen kontaktman som mer ingående tar ansvar för din individuella planering och uppföljning.

Fritid

Så lång det är möjligt tillgodoser vi dina önskemål om fritidsaktiviteter. Då Stockholmsvägen ligger centralt beläget finns närhet till service.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation