Boendestöd

Boendestödet är ett individuellt anpassat stöd som utgår från den enskildes behov och ska ge en förbättrad livssituation

Boendestödetes syfte är att ge stöd så att brukaren kan möta och hantera vardagslivets olika situationer. Att göra saker tillsammmans är därför också en viktig del i stödinsatserna. Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter i samhället. Stödet ska vara flexibelt, individuellt och bygga på kontinuitet.

Boendestödets målsättning är att ge brukaren en väl fungerande vardag och en ökad självständighet. Vi arbetar lösningsinriktat för att tillsammans med brukaren finna hjälpmedel som överbygger svårigheter som kan uppstå av funktionsnedsättningen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation