Hur ansöker jag?

Om du vill ansöka om stöd eller vill veta mer kontaktar du en biståndshandläggare på Myndighetsgruppen via växeln.

Du ringer växeln på telefonnummer 08-591 260 00.

Vad händer med din ansökan?

Biståndshandläggaren går tillsammans med dig igenom vilka behov du har och vilken hjälp du behöver.

Läkarintyg som styrker din diagnos behövs för att få insats enligt LSS. Ofta kan det också behövas intyg från till exempel psykolog, logoped eller arbetsterapeut.

Dessutom gör vi ofta besök hemma hos dig och i förskola/skola när det gäller barn.

Beslut

Därefter gör biståndshandläggaren en bedömning om det finns behov av den hjälp du har sökt.

Beslutet skickas till dig med post.  

Om du inte är nöjd med beslutet du fått har du möjlighet att klaga på beslutet. Det gör du till Förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till Myndighetsgruppen inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut.

Om du har fått din ansökan beviljad tar biståndshandläggaren kontakt med den utförare som ska ansvara för ditt stöd.

Genomförandeplan

När du har blivit beviljad en insats ska utföraren skapa en genomförandeplan där det framgår hur din hjälp ska genomföras.

Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan dig och utföraren.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation