Kommunal hyresgaranti

Hyresgarantier

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd. Det kan till exempel bero på att den sökande har en projektanställning istället för en tillsvidareanställning, men har en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad.  

Ansökan

Ansökan om kommunal hyresgaranti kan ej göras innan man blivit erbjuden ett hyreskontrakt. Hyresgarantin är en möjlig extra säkerhet för fastighetsägaren och det är denne som gör bedömning om en ansökan är möjlig. Vid ansökan gör hyresvärden en behovsprövning för att se att den sökande har ekonomiska förutsättningar att klara kostnaden för bostaden. Hyresvärden tittar på hela ekonomin och eventuella skulder och betalningsanmärkningar. I behovsprövningen kontrolleras även att den sökande inte har ett självständigt boende idag samt att den sökande inte skulle få tillgång till ett eget boende utan en kommunal hyresgaranti.

För att veta hur det fungerar och vad Sigtuna kommun erbjuder samt för att ansöka om en kommunal hyresgaranti, vänligen vänd dig till Sigtuna kommuns boenderesursenhet. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation