Har du frågor om beroende och missbruk ?

 

På missbruksenheten arbetar socialsekreterare som utreder och beslutar om insatser utifrån behovet hos varje enskild individ. Vårt arbete styrs av socialtjänstlagen. Vi ger stöd, vård och behandling till dig som är över 18 år.

 

Missbruksenheten erbjuder:

  • Öppenvård för vuxna med beroendeproblematik
  • Pallas, inackorderingshem för vuxna med beroendeproblematik
  • Uppsökande verksamhet
  • Anhörigstöd

För mera information klicka på länkarna till höger.

 

Samverkan mellan kommun och landsting

Vi har ett nära samarbete med Beroendecentrum Stockholm som drivs av Stockholms läns landsting. Landstinget har lokala öppenvårdsmottagningar samt sjukhusbaserad slutenvård för avgiftning, abstinensbehandling och utredning. Socialsekreterarna har daglig kontakt med landstingspersonalen.

För mera information om Beroendecentrum Stockholm klicka på länken till höger. 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation