Öppenvård för vuxna med beroendeproblematik

Missbruksenhetens öppenvård vänder sig till alla kommuninvånare över 18 år med beroendeproblematik t ex  alkohol, droger eller spel.

Vi erbjuder strukturerade behandlingsprogram med kognitiv inriktning, men även andra behandlingsinsatser anpassade till den enskilde individens behov.

Till öppenvården kommer man via ansökan från Individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet eller via remiss från Sigtuna beroendemottagning.

Funderar du över dina alkoholvanor kan du testa dig på Alkoholhjälpen. Vill du prata med någon om din alkoholkonsumtion kan du ringa till Alkohollinjen.

Har du frågor och funderingar kring cannabis, antingen det gäller ditt eget rökande eller någon annans, titta in på Cannabishjälpen.
Vi är medlemmar i det nationella nätverket för cannabisbehandlare.

Funderar du över dina spelvanor kan du testa dig på stödlinjen 

Det finns även olika självhjälpsgrupper du kan vända dig till, t ex AA (Anonyma Alkoholister), NA (Narcotics Anonymous) GA (Gamblers anonymous) eller  Al-anon för anhöriga.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation