Öppenvård för vuxna med beroendeproblematik

Missbruksenhetens öppenvård vänder sig till alla kommuninvånare över 18 år med beroendeproblematik och/eller annan social problematik.

I öppenvården arbetar tre socionomer som erbjuder strukturerade behandlingsprogram med kognitiv inriktning, men även andra behandlingsinsatser anpassade till den enskilde individens behov.

Till öppenvården kommer man via remiss från handläggare på Missbruksenheten eller via remiss från Sigtuna beroendemottagning.

Funderar du över dina alkoholvanor kan du testa dig på Alkoholhjälpen. Vill du prata med någon om din alkoholkonsumtion kan du ringa till Alkohollinjen, eller kontakta oss på 08-591 216 51.

Har du frågor och funderingar kring cannabis, antingen det gäller ditt eget rökande eller någon annans, titta in på Cannabishjälpen, eller kontakta oss. Vi är medlemmar i det nationella nätverket för cannabisbehandlare.

Det finns även olika självhjälpsgrupper du kan vända dig till, t ex AA (Anonyma Alkoholister), NA (Narcotics Anonymous), samt Al-anon för anhöriga. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation