Familjehemsenheten söker kontaktpersoner till barn och ungdomar

2016-08-01

Just nu söker vi kontaktpersoner till barn och ungdomar. Att vara kontaktperson innebär att man träffar barnet och tillsammans gör något roligt som barnet är intresserad av och uppskattar. Det kan vara att gå på bio eller teater, promenera, fika eller bara vara nära, sitta och prata med barnet.

Det krävs inte någon speciell utbildning för att vara kontaktperson däremot ska man vara intresserad av uppdraget, vara lyhörd, empatisk och såklart engagerad i barnets situation.

Uppdraget är frivilligt och kan även beviljas med stöd av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen). En ekonomisk ersättning utgår.

Om du är intresserad av att vara en viktig resurs och stöd för barn och ungdomar i behov av detta, kontakta oss på familjehemsenheten så berättar vi mer. karina.wouda@sigtuna.se 08-591 263 99 och karin.pettersson@sigtuna.se 08-591 263 93

Sigtuna kommuns familjehemsenhet arbetar aktivt för att tillgodose barns och ungas behov av trygghet och stöd. Vi ser till varje barns individuella behov och önskemål av en vuxen förebild.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan