Tryck på knappen om du snabbt vill lämna sidan.

Lämna sidan.

Hedersrelaterat våld

Det så kallade hedersrelaterade våldet förekommer i vissa familjer med patriarkal struktur där individen är underordnad släkten och familjen. 

 

Vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen och kan ta sig olika uttryck. Din familjs heder hänger ihop med vad du och andra familjemedlemmar gör och säger, utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt och normer kring sexualitet. Om du bryter mot de regler och normer som du förväntas följa kan du råka illa ut. Du riskerar att kontrolleras på ett sätt som begränsar dina möjligheter att välja fritt i livet.

 

Hur kan hedersrelaterat våld och förtryck se ut?

Kontrollen kan handla om vad du har på dig, vem du träffar, vem du ska gifta dig med, om du vill skilja dig, eller vilket yrke du ska välja. Ibland kan det räcka med ett rykte om vad du eventuellt sagt eller gjort, för att råka illa ut. De som kontrollerar är ofta flera familjemedlemmar – både kvinnor och män. I allvarligare fall kan du bli utsatt för hot om våld eller våld.

 

Särskild sårbarhet

Är du en hbtq-person som lever med hedersnormer kan du vara extra utsatt, då något annat än heterosexualitet ofta är otänkbart. Extra utsatt kan du också vara om du har en funktionsvariation, då beroendet till den eller de som utövar våldet kan vara stort och våldet tar sig andra uttryck och kan vara svårt att upptäcka.

Är du drabbad av hot och/eller våld i hederns namn? Se under rubriken "Här kan du söka hjälp" till vänster.

AKUT SKA DU RINGA 112, så blir du kopplad till socialjour och polis. Om du är hotad till livet har du rätt att få hjälp och skydd

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation