Tryck på knappen om du snabbt vill lämna sidan

Lämna sidan

Hjälp för den som utövar våld

Har du svårt att kontrollera din ilska och vill veta mer om vad våld är? Om du har slagit eller hotat din familj eller dina närmaste, eller om du känner att det finns risk att du gör det, kan du få hjälp att ändra ditt beteende.

Kontakta oss

  • om du är orolig att konfliktfyllda situationer därhemma ska leda till våld
  • om du vill få hjälp att sluta slå och hota
  • om era barn mår dåligt av bråk hemma
  • om du vill veta mer om vad våld är

Du kommer i kontakt med enheten för våld i nära relation via mottagningsenhetens telefon. Vi jobbar under sekretess och har tystnadsplikt

Vid akut fara ring alltid 112.

Vad händer när man tar kontakt?

Den som tar kontakt får hjälp att prata om och kartlägga situationer som leder till våld. Du har rätt att ansöka om behandling och får då hjälp att finna lösningar för att sluta med våldet.

Alla handläggare på enheten våld i nära relation arbetar under sekretess och har tystnadsplikt. Kontakten med enheten för våld i nära relation bygger på frivillighet.

Ny telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer

Den nya telefonlinjen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm. Telefonlinjen bemannas av utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm. Den som ringer kommer att kunna få stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun. Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020. Telefonnumret till "Välj att sluta" är 020-555 666.

Väljattsluta.se finns mer information om telefonlinjen och pilotprojektet.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation