Hur kan jag påverka?

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

En annan möjlighet att påverka är att ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur du kan påverka i Sigtuna kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan