Medborgardialog Valsta

Medborgardialog Valsta

Bild över processen för medborgardialogen i Valsta

”Vad tycker du krävs för att Valsta ska (fortsätta) vara platsen att leva och bo på, för dig?”

Det är frågan som Sigtuna kommun tillsammans med boende, föreningar, skolungdomar, yrkesverksamma och andra personer med kopplingar till kommundel Valsta utforskar genom ett antal samtal och intervjuer under sommaren 2018.

Du bär ett perspektiv. Det perspektivet är viktigt.

Intervjuerna är första delen av en medborgardialog för kommundel Valsta. Under den här etappen samlas så många uppfattningar kring frågan som möjligt. Här är alla perspektiv viktiga. Såväl boende och andra verksamma, som kommunanställda och politiker, har alla egna upplevelser, åsikter och prioriteringar som behöver komma fram för att skapa en hållbar hemort i Valsta.

Ditt perspektiv ger grund för förslag – och fortsatta samtal

Den första omgången av samtal och intervjuer kommer att ske under sommaren och fram till den 8 september.. Därefter sammanställs materialet och det presenteras den 25 september.

I oktober och november bjuds de som tidigare har intervjuats in till fyra arbetsgruppsmöten. Deltagarna d.v.s. invånare och verksamma i Valsta, kommunanställda, politiker m.fl., kommer då tillsammans att prioritera och utforma genomförbara förslag på insatser och aktiviteter som kan stärka och utveckla Valsta som plats i Sigtuna kommun.

Kontakta oss – vi vill träffa dig!

I Sigtuna kommun har vi ett antal samtalsledare som gärna träffar dig för ett samtal. Du kan också tipsa oss om det är någon annan som du tycker att vi bör träffa.

Alla svar behandlas konfidentiellt.

Ring  vårt Kontaktcenter på 08-591 260 00 eller maila medborgardialog@sigtuna.se. Du kan även använda kontaktformuläret nedan.

Medborgardialog i Valsta

Medborgardialogen i Valsta är en form av samtalsdemokrati och fungerar som ett stöd till det representativa systemet.

Medborgardialogen är en dialog kring en fråga som till sin början inte har några färdiga svar. Istället ligger de perspektiv som samlas in som grund för förslag på utvecklingsområden. En del av dem kan ligga till grund för politiska beslut. Andra förslag kan vara sådana som förverkligas av t.ex. näringsliv, föreningar eller boende. Det är tillsammans som vi kan utveckla Valsta!

____________________

När du skickar in formuläret delar du med dig av personuppgifter. Information om hur Sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas iNamn
Telefonnummer:
E-postadress:
Det går bra att sända formuläret flera gånger, om du vill anmäla flera personer.
 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan