Medborgardialog pågår i Valsta

Under hösten 2018 fortsätter medborgardialogen i Valsta utifrån de intervjuer som gjordes under sommaren. Dialogträffarna äger rum i oktober och november. Här träffas de intervjuade personerna för att tillsammans hitta förslag till Valstas fortsatta utveckling.

Sigtuna kommun leder under hösten en dialog med medborgare i Valsta där invånare, näringsidkare, politiker och tjänstemän tillsammans tittar på hur kommundelen Valsta kan stärkas som bostads- och vistelseplats. Dialogen sker i flera steg.

Perspektivinsamling

Det första steget i medborgardialogen pågick från maj till början av september. Här intervjuade några samtalsledare från kommunen fler än 150 personer med koppling till Valsta om hur de upplevde sin kommundel.

Syftet med intervjuerna var att hitta så många olika perspektiv som möjligt på frågan om vad som gör Valsta till platsen att leva och bo på. Bland de 158 personer som intervjuats återfinns kvinnor, män, ungdomar och barn som bor eller arbetar i Valsta, liksom politiker och tjänstemän som arbetar med frågor som berör kommundelen.

Rapport

Intervjuerna sammanställdes i en perspektivrapport som blev klar den 27:e september. Nedan återfinns både rapporten och alla citat på vilken den bygger.

Materialet visar på flera olika, och emellanåt motsägelsefulla, uppfattningar om tillvaron i Valsta. Här finns flera reflektioner kring bl.a. trygghet, boende, närmiljö och ungdomsfrågor vilka kommer att diskuteras vidare under dialogmötena i oktober och november

Om du inte var med under intervjuerna och ändå har synpunkter eller perspektiv som du vill ha med i dialogen så kan du skriva ett mail till medborgardialog@sigtuna.se.

 

Dialogträffar

I oktober, november och december fortsätter dialogen utifrån olika frågeställningar som väckts vid perspektivkartläggningen.

Alla som var med intervjuerna bjuds då in till fortsatta dialoger tillsammans med förtroendevalda och kommuntjänstemän. Med hjälp av samtalsledare och i mindre grupper utforskar de tillsammans olika perspektiv kring de frågeställningar som tagits fram, liksom förslag på lösning.

Dialogerna hålls i små grupper och är endast öppna för de personer som intervjuades under sommaren. Syftet är att hålla kontinuitet i frågan och bygga relationer som ger plats åt samtal från flera perspektiv.

Dokumentation från dialogmöten

Fördelning av förslag

Efter sista dialogträffen kommer de olika förbättringsförslagen att lämnas över till den som äger just den frågan. Det kan vara en förvaltning inom kommunen, bostadsföretag, centrumägare eller andra. Dessa kommer sedan se över förslagen och se om och hur de kan genomföras.

Mer information

Har du frågor eller önskar mer information om medborgardialogen i Valsta, ring gärna Sigtuna kommuns Kontaktcenter på 08-591 260 00 eller maila medborgardialog@sigtuna.se.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan