Val

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Kommande val

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

  • 9 september 2018


Val till Europaparlamentet

  • juni 2019

 

Rösträtt

Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är folkbokförd i kommunen/länet,
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen.

 Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan