Val

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta. Det svenska valsystemet är analogt, det vill säga röster hanteras för hand och inte digitalt, vilket gör det robust, säkert och svårt att manipulera.

Det finns fyra allmänna val

 

till riksdagen

till landstingsfullmäktige

till kommunfullmäktige

till Europaparlamentet

 

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

 

Mer information om det svenska valsystemet: https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/allmanna-val.html

 

Rösträtt

 

Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är folkbokförd i kommunen/länet,
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen.

 

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

 

Vid val till Europaparlamentet  har du rösträtt om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
    medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

 

Mer information om rösträtt: https://www.val.se/att-rosta/vem-har-rostratt/rostratt-och-rostlangd.html

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan