Val

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

 • 9 september 2018


Val till Europaparlamentet

 • 26 maj 2019

 

Rösträtt

Vid val till Europaparlamentet  har du rösträtt om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Röstlängden för valet fastställs den 26 april 2019

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

För dig som är svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

För dig som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige

Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden.

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du
får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

 

Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år,
 • är folkbokförd i kommunen/länet,
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år före valdagen.

 

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år,
 • är svensk medborgare och
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan