EU-val 26 maj

Söndag den 26 maj är det val till Europaparlamentet, men redan från och med den 8 maj kan du förtidsrösta på ett flertal platser i kommunen. 

Det är EU-val vart femte år. Då väljer medborgarna i Sverige och i övriga länder som är med i den Europeiska Unionen (EU) 751 folkvalda representanter att företräda dem i EU.

För val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets. Mandaten fördelas mellan medlemsländerna i EU beroende på ländernas folkmängd. Sverige har idag 20 Europaparlamentariker.

Europaparlamentet fattar beslut om EU:s budget, granskar Europeiska kommissionens arbete och stiftar EU:s lagar tillsammans med EU-ländernas regeringar.

Genom att rösta i Europaparlamentsvalet kan EU-medborgare vara med och påverka EU:s politik. 

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

• 18 år senast på valdagen,

• Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Påverkas Sigtuna kommun av EU?

Alla som är bosatta i ett EU-land påverkas av EU. EU:s beslut påverkar jordbruket, arbetsmiljön på jobbet, produkter du köper i butiken och skötsel av djur. När du handlar på nätet, reser, studerar eller arbetar i EU påverkas du också av EU-regler.

Det finns vissa frågor som EU-länderna gemensamt beslutat att lyfta från nationell nivå till EU-nivå. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påverkar EU ungefär 60 procent av alla ärenden som behandlas på kommunernas och regionernas fullmäktigesammanträden. För kommunernas verksamhet innebär det att det inom vissa områden inte bara finns nationell svensk lagstiftning att följa, utan även ett europeiskt regelverk att förhålla sig till. I Sigtuna kommun påverkar EU bland annat bestämmelser för konkurrens (statsstöd och offentlig upphandling), miljö, samhällsplanering och likabehandling.

Mer information

Valmyndighetens sida: https://www.val.se/ 

Ring valupplysningen, Valmyndigheten: 020-825 825 

Ställ en fråga på webben, Valmyndigheten: Frågor och svar

Sveriges Riksdags EU-information: https://eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan