Protokoll

Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Efter justeringen ska protokollet granskas enligt personuppgiftslagen innan det kan publiceras på webben.  

Det kan därför ta några veckor efter sammanträdet innan protokollet finns tillgängligt på webben. Protokollet finns omedelbart efter justering tillgängligt i kommunhuset.

Omedelbar justering tillämpas för vissa beslut som är särskilt brådskande. Sådant protokoll färdigställs och publiceras som regel direkt efter sammanträdet och visas med förkortningen OJ. Övriga beslut från sammanträdet sammanställs i eget protokoll och publiceras först senare efter att den ordinarie justeringen ägt rum.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Skip Navigation Links.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan