Protokoll

Samtliga protokoll har granskats enligt nya dataskyddsförordningen (GDPR).Vissa uppgifter kommer behöva strykas för att göra protokollen publicerbara. Ett arbete pågår för närvarande med att säkerställa att alla protokoll på kommunens hemsida efterlever kraven som ställs av GDPR. Det finns därför för närvarande få protokoll på kommunens hemsida. För att ta del av allmän handling är du välkommen att kontakta kommunens registrator för den förvaltning/nämnd vars handlingar du söker. 

2019

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2019-01-22

 

2018

Register från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-01-16

Register från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-02-13

Register från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-03-13

Register från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-03-22

Register från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-04-10

Register från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-05-08

Protokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-06-05

Protokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-08-14

Protokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-09-11

Protokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-10-09

Protokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-11-06

Protokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-12-04

Register från bygg- och trafiknämnden 2018-01-23

Register från bygg- och trafiknämnden 2018-02-20

Register från bygg- och trafiknämnden 2018-03-20

Register från bygg- och trafiknämnden 2018-04-17

Register från bygg- och trafiknämnden 2018-05-15

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2018-06-12

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2018-08-21

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2018-09-18

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2018-10-16

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2018-11-13

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2018-12-11

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan