Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ska i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 8 bereda, följa upp och ta initiativ i arbetsgivarärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen samt lämna egna förslag i dessa till kommunstyrelsen.

Protokoll

Samtliga protokoll granska enligt nya dataskyddsförordningen (GDPR).Vissa uppgifter kommer behöva strykas för att göra protokollen publicerbara. Ett arbete pågår för närvarande med att säkerställa att alla protokoll på kommunens hemsida efterlever kraven som ställs av GDPR. Det finns därför för närvarande inga protokoll på kommunens hemsida. För att ta del av allmän handling är du välkommen att kontakta kommunens registrator för den förvaltning/nämnd vars handlingar du söker. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Skip Navigation Links.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan