Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ska i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 8 bereda, följa upp och ta initiativ i arbetsgivarärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen samt lämna egna förslag i dessa till kommunstyrelsen.

Protokoll

Samtliga protokoll granskas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).Vissa uppgifter kommer behöva strykas för att göra protokollen publicerbara. För att ta del av allmän handling är du välkommen att kontakta kommunens registrator för den förvaltning/nämnd vars handlingar du söker.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Skip Navigation Links.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan