Kultur- och fritidsnämnden

 

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan verksamhet i kommunen

Nämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare stimulera och stödja det arbete som dessa bedriver.

 

Ordförande

 

Namn: Lars Björling
Född: 1948
Partitillhörighet: Samling för Sigtuna (SfS)
Roll: Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Lokalpolitiskt engagemang: Valdes in i styrelsen för SfS 2004, blev ledamot i kommunfullmäktige två år senare och 2007 även ledamot i bygg- och trafiknämnden. Blev gruppledare för SfS, ledamot i KS samt i KSAU 2011 för att från och med 2012 ingå i kultur- och fritidsnämnden.
Vision: Sigtuna kommun har goda förutsättningar att vara en av Sveriges bästa kommuner på flera områden. Vi har ett starkt föreningsliv som gör ett fantastiskt arbete med barn och ungdomar. Vi har också unika kulturhistoriska tillgångar i hela kommunen som kan sätta Sigtuna ännu tydligare på kartan.
Det vill vi utveckla och jobba vidare med i Kultur- och fritidsnämnden, göra rätt prioriteringar och därmed skapa förutsättningar för ett fortsatt rikt kultur- och fritidsliv i vår kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun