Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är att pröva anmälningar och tillstånd samt utöva tillsyn enligt en mängd olika lagar, t ex miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter, förorenad mark, områdesskydd, enskilt avlopp, avfall och producentansvar mm. Inom ramen för ovannämnda myndighetsarbete ingår även medverkan i kommunens fysiska planering och information och rådgivning till företag och verksamheter samt viss miljöövervakning.

Nämnden är remissorgan bland annat i frågor om fysisk planering och bygglov.

Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i ekokommunarbetet, samt allmän intressebevakning avseende miljöområdet, speciellt kopplat till flygplatsfrågor.

 

Ordförande

 

Namn: Gill Brodin
Född: 1969
Partitillhörighet: Centerpartiet (C)
Roll:
Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Lokalpolitiskt engagemang: Sedan 2012
Vision: Att vi blir en ekonomiskt stark kommun med fokus på invånare, miljö och våra kärnverksamheter.

Som ordförande i en myndighetsnämnd ser jag fram emot att bidra till goda beslut med tydlig information ut mot medborgare och att öppna upp för fler samarbeten över kommungränserna.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument

Förtroendevalda i Sigtuna kommun