Valnämnden

Alla kommuner måste ha en kommunstyrelse och en valnämnd. Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val, förtidsröstning och folkomröstningar.

Valnämndens ansvar är :

  • att utse röstmottagare,
  • att ordna vallokaler
  • att sköta förtidsröstningen
  • att under valkvällen ansvara för mottagandet av valmaterial från valdistrikten och att lämna detta till länstyrelsen för slutlig sammanräkning.
  • att genomföra den s.k. onsdagsräkningen

 

Valnämndens ordförande i Sigtuna kommun är för perioden 1 januari - 31 december 2019 Kjell Holmgren (M).

Sammanräkning av röster

Slutlig sammanräkning av rösterna görs av länsstyrelsen. Därefter fördelas mandaten mellan partier och slutligen fördelas mandaten inom varje parti på personer. Ordinarie val till riksdag och landstings- och kommunfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i juni vart femte år. Om Europeiska unionens råd i ett särskilt fall beslutar det, ska valet i stället hållas i april, maj eller juli valåret.    

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun

Förtroendevalda i Sigtuna kommun