Roadshow 2011 - 2012

 

Foto: Jan Franzén

Landsbygdsrådets roadshow är ett sätt för kommunen att möta invånarna på de olika delarna av landsbygden, informera och diskutera landsbygdsutveckling.

Roadshowen är ett resultat av den tidigare medborgardialogen där man eftersökte möjligheter för att kunna dryfta olika landsbygdsfrågor.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan