Så styrs Sigtuna kommun

Kommunen har hand om skolor och förskoleverksamhet, äldreomsorg, vatten, avlopp och gator, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat. För att hantera allt detta krävs en organisation med anställda.

Vart fjärde år väljer invånarna i allmäna val de politiker som ska representera dem och fatta beslut i olika frågor. Kommunen är således en politiskt styrd organisation med förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser som beslutar över kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar varje år om kommunens budget som är det viktigaste styrdokumentet i kommunen.

 Valet till kommunfullmäktige sker samtidigt som valet till landstingsfullmäktige och valet till riksdagen. Läs mer om valet här.

  • Kommunfullmäktige är Sigtuna kommuns högsta beslutande organ, Sigtunas egen "riksdag". 
  • I kommunfullmäktige sitter 51 ledamöter som representerar både den ledande majoriteten och oppositionen.
  • Om kommunfullmäktige fungerar som Sigtunas riksdag, så är kommunstyrelsen Sigtunas "regering".
  • Kommunstyrelsen har 15 ledamöter även i denna församling är både majoriteten och oppositionen representerade.
  • Till den politiska organisationen hör också kommunalråd som är hel- eller deltidsanställda politiker.
  • I kommunen finns politiskt sammansatta nämnder med olika ansvarsområden.
  • Varje nämnd har en förvaltning som verkställer besluten och sköter den dagliga verksamheten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan