Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Sigtuna kommun gav unga musiker sommarjobb i Wenngarnsorkestern onsdag 15 juli Sju av eleverna i Kulturskolan har fått sommarjobb i Wenngarnsorkestern, som gör stor succé både på slottet och på äldreboenden. I höst får Märsta en levande biograf måndag 6 juli Folkets bio ska driva biograf i Biokällan i Märsta. Det blev klart efter att Sigtuna kommun och Folkets bio Stockholmsavdelningen nu skrivit under ett avtal. Ambitionen är att filmvisningen ska vara igång i september. En utmaning att lyfta skolresultaten torsdag 2 juli I hälften av Sigtuna kommuns skolor har resultaten förbättrats under läsåret som gått. Men på några skolor har resultaten backat. För att få en positiv utveckling krävs riktade insatser. Fysingen raket på listan över bästa fågellokalerna måndag 29 juni Sjön Fysingen har klättrat till plats nummer två på listan över de bästa platserna i Uppland att skåda fåglar på. Annat var det för tio år sedan då Sigtuna kommun inledde ett arbete för att återställa sjöns unika egenskaper. Samverkan ska leda till ökad trygghet tisdag 23 juni Våld på allmän plats ska minska, liksom antalet skadade och döda i trafiken. Andra mål som BRÅ – Brottsförebyggande rådet – har satt upp som en del i Trygghetspaktet är att arbeta förebyggande mot droger och brott. Sigtuna kommun vill ha fler områden med alkoholförbud torsdag 18 juni Vin, sprit och starköl ska inte vara tillåtet på kommunens badplatser, skolgårdar och vid Märsta Station under kvällar och nätter. Kommunfullmäktige har fattat beslut om utökat alkoholförbud, som ett led i arbetet för en tryggare miljö. De är årets pedagoger 2015 tisdag 16 juni Sex lärare i förskola, grundskola och gymnasium har fått utmärkelsen Årets pedagog 2015. De är specialister på lite olikaområden, men är alla goda pedagoger. Fältarbetare ska göra Sigtuna kommun tryggare för ungdomar måndag 15 juni Nyligen lanserade Sigtuna kommun den stora och långsiktiga satsningen Trygghetspaketet. En av de första åtgärderna i paketet är att anställa fältarbetare. En skattkista full av möjligheter – Sigtuna kommun har fått en mobil ateljé torsdag 11 juni Det ryms allt möjligt material i den färgglada skattkistan på kulturpedagogen Anna Hedbergs specialbyggda cykel – Sigtuna kommuns nya pop-up ateljé. "Kunskap är en bra start" tisdag 9 juni Det handlar om att skapa ett medvetande, att arbeta förebyggande och att samverka. Idag hade Sigtuna kommun besök av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan