Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Så ska anhörigstödet i Sigtuna kommun förbättras tisdag 4 augusti För att veta hur äldreomsorgen ska bli bättre även ur ett anhörigperspektiv, bjuder Sigtuna kommun in till dialogmöte den 27 augusti. Rekordsommar för biblioteken i Sigtuna kommun fredag 31 juli Under de två första sommarmånaderna hade Märsta bibliotek en tjugoprocentig ökning av antalet besökare, och även kommunens andra bibliotek har varit uppskattade och välbesökta. Olikheter berikar – gå med i Sigtuna kommuns pridetåg tisdag 28 juli Alla är välkomna att gå med under parollen "olikheter berikar". Teamarbete ska förbättra hemtjänsten tisdag 28 juli Hemtjänsten i Sigtuna kommun kommar att börja arbeta i team om några få personer. Teamen kommer att ha "egna gator", vilket gör att det blir större kontinuitet och bättre kontakt mellan personal och brukare. ”Drygt hälften av alla deltagare har fått anställning” måndag 27 juli Drygt hälften av alla som fått stöd har också fått anställning. I Sigtuna kommun har IPS som arbetsmetod för att få invånare med psykiskt funktionsnedsättningar in i arbetslivet fungerat mycket bra. Sigtuna kommun gav unga musiker sommarjobb i Wenngarnsorkestern onsdag 15 juli Sju av eleverna i Kulturskolan har fått sommarjobb i Wenngarnsorkestern, som gör stor succé både på slottet och på äldreboenden. I höst får Märsta en levande biograf måndag 6 juli Folkets bio ska driva biograf i Biokällan i Märsta. Det blev klart efter att Sigtuna kommun och Folkets bio Stockholmsavdelningen nu skrivit under ett avtal. Ambitionen är att filmvisningen ska vara igång i september. En utmaning att lyfta skolresultaten torsdag 2 juli I hälften av Sigtuna kommuns skolor har resultaten förbättrats under läsåret som gått. Men på några skolor har resultaten backat. För att få en positiv utveckling krävs riktade insatser. Fysingen raket på listan över bästa fågellokalerna måndag 29 juni Sjön Fysingen har klättrat till plats nummer två på listan över de bästa platserna i Uppland att skåda fåglar på. Annat var det för tio år sedan då Sigtuna kommun inledde ett arbete för att återställa sjöns unika egenskaper. Samverkan ska leda till ökad trygghet tisdag 23 juni Våld på allmän plats ska minska, liksom antalet skadade och döda i trafiken. Andra mål som BRÅ – Brottsförebyggande rådet – har satt upp som en del i Trygghetspaktet är att arbeta förebyggande mot droger och brott.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan