Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Förbättrade resultat för skolorna i Sigtuna kommun tisdag 2 december Enligt Skolverkets sammanställning av provresultaten på de nationella proven gör Sigtuna kommuns elever en uppryckning och resultaten har höjts i de flesta kategorierna. Sigtuna kommun – Årets Återvinningskommun fredag 28 november Sigtuna Kommuns miljöarbete prisades torsdagen den 27 november på en stor gala - Swedish Recycling Award 2014 - på anrika Nalen i Stockholm. Sigtuna kommuns Miljöstipendium på 30 000 kronor delas i år ut till Steningeskolan i Märsta torsdag 27 november Steningeskolan i Märsta har i flera år haft en vänskola i byn Dazankiema i västafrikanska Burkina Faso. Med hjälp av Sigtuna Kommuns Miljöstipendium kommer nu vänskolan, som är utan elektricitet, att få solcellspaneler. Förhöjda halter av PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken tisdag 25 november Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Uttalande med anledning av Mark- och miljööverdomstolens utlåtande om Arlanda fredag 21 november Arlanda flygplats ligger i Sigtuna kommun. Kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S) ser positivt på Mark- och miljööverdomstolens beslut om flygtrafiken. Mandatperiodens första budget presenteras fredag 14 november På fredagen presenterade Sigtuna kommuns politiska ledning mandatperiodens första budgetförslag. Sigtuna kommuns hållbara stadsutveckling bäst i Sverige tisdag 11 november Sigtuna kommun tilldelas Sweden Green Building Award för sitt arbete med den nya stadsdelen Norra Sigtuna stad. Genom en unik process, styrd av invånarnas visioner och höga krav på långsiktigt miljötänk, växer det nya bostadsområdet fram. Sigtuna kommun startar projekt för ensamkommande ungdomar med stöd från Länsstyrelsen måndag 10 november Sigtuna kommun har beviljats stöd från Länsstyrelsen för att stärka dialogen med ensamkommande ungdomar. Stödet, som uppgår till 770 000 kronor, kommer användas för att driva projektet ”Vem bryr SIG? Dialog med ensamkommande ungdomar i Sigtuna kommun”. Husdjurens dag med Jonas Wahlström på Ärlinghem tisdag 28 oktober På onsdag eftermiddag, den 29 oktober, är det Husdjurens dag på Ärlinghems äldreboende. Jonas Wahlström, känd från Skansen, är på plats och har lovat att ta med ”exotiska djur”. Även allmänheten och anhöriga är välkomna att ta med sina husdjur Sigtuna kommun nominerad till tungt stadsbyggnadspris tisdag 28 oktober

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan