Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Sigtuna kommuns kulturpris, kulturstipendium och pris till årets ungdomsledare 2013 utsedda fredag 21 mars Kultur- och fritidsnämnden utsåg vid sitt sammanträde den 20 mars pristagare för 2013 års kulturpris, kulturstipendium och årets ungdomsledare. Nu fortsätter upprustningen av Venngarn torsdag 20 mars Den detaljplan för Venngarns slottsområde som beslutades av kommunfullmäktige den 20 februari har nu vunnit laga kraft. Det innebär att upprustningen av Venngarn kan sätta ordentlig fart. Pensionärsorganisationerna stödjer Sigtuna kommuns krav om kommunaliserad hemsjukvård onsdag 12 mars Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun gör gemensam sak med kommunen och kräver att kommunen åter får ansvaret för hemsjukvården. Snabbare pendeltåg från Märsta till Stockholm kan bli verklighet 2015 onsdag 5 mars Vartannat pendeltåg från Märsta till Stockholm kommer bli ett snabbtåg 2015. I alla fall om Sigtuna kommun får sin vilja igenom. Full fart framåt för Venngarn och Märsta C fredag 21 februari På det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet torsdagen 20 februari behandlades de ärenden som återremitterades på januarifullmäktige. De största frågorna var förnyelsen av Märsta Centrum samt en detaljplan för Venngarn. Sigtuna kommun först i Sverige med idrottsutbildning i parkour! torsdag 20 februari Arlandagymnasiet i Sigtuna kommun kommer att hösten 2015 vara första gymnasieskolan i landet som får ge nationell idrottsutbildning i parkour. Ny mötesplats för tjejer i Sigtuna kommun fredag 14 februari Sigtuna kommun skapar en ny mötesplats för tjejer. En frizon för tjejer som bjuder in till delaktighet. Sigtuna kommun får yrkeshögskola med spetsutbildning torsdag 13 februari Sigtuna kommuns Centrum för vuxenutveckling har blivit beviljade av Yrkeshögskolemyndigheten att starta en utbildning inom yrkeshögskolan till Internationell speditör. Sigtuna kommun satsar på framtiden – Sveriges första nationella utställning om spårbilar har invigts vid Arlanda tisdag 11 februari Spårbilar är framtiden. Det tror ett 15-tal kommuner som är med i nätverket Kompass. Sigtuna kommun är en av dessa kommuner, som nu har uppfört en permanent spårbilsutställning på Nybygget vid Arlanda. Sigtuna, Swedavia och övriga kommuner i Arlandaregionen fördjupar samarbetet tisdag 4 februari Ett fördjupat samarbete mellan Sigtuna, Knivsta, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner och Swedavia AB har inletts.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan