Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Öppet brev till Filippa Reinfeldt måndag 31 mars I december 2013 skickade Sigtuna kommunfullmäktige en skrivelse till Stockholms läns landsting, undertecknad av kommunfullmäktiges ordförande. Skrivelsen var en anhållan om tecknande av ett bilateralt avtal om kommunaliserad hemsjukvård i Sigtuna kommun. Kommuniké angående eventuell tågdepå i Odensala onsdag 26 mars Måndagen den 24 mars samlades, på inbjudan av kommunstyrelsens ordförande, gruppledarna för de partier som är representerade i kommunstyrelsen, för att diskutera frågan om eventuell tågdepå i Odensala. Sigtuna kommun fortsätter höja lönerna för lärare måndag 24 mars Sigtuna kommun fortsätter satsa på skolan genom höja lönerna för lärare, förskolelärare och fritidspedagoger. Sigtuna kommuns kulturpris, kulturstipendium och pris till årets ungdomsledare 2013 utsedda fredag 21 mars Kultur- och fritidsnämnden utsåg vid sitt sammanträde den 20 mars pristagare för 2013 års kulturpris, kulturstipendium och årets ungdomsledare. Nu fortsätter upprustningen av Venngarn torsdag 20 mars Den detaljplan för Venngarns slottsområde som beslutades av kommunfullmäktige den 20 februari har nu vunnit laga kraft. Det innebär att upprustningen av Venngarn kan sätta ordentlig fart. Pensionärsorganisationerna stödjer Sigtuna kommuns krav om kommunaliserad hemsjukvård onsdag 12 mars Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun gör gemensam sak med kommunen och kräver att kommunen åter får ansvaret för hemsjukvården. Snabbare pendeltåg från Märsta till Stockholm kan bli verklighet 2015 onsdag 5 mars Vartannat pendeltåg från Märsta till Stockholm kommer bli ett snabbtåg 2015. I alla fall om Sigtuna kommun får sin vilja igenom. Full fart framåt för Venngarn och Märsta C fredag 21 februari På det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet torsdagen 20 februari behandlades de ärenden som återremitterades på januarifullmäktige. De största frågorna var förnyelsen av Märsta Centrum samt en detaljplan för Venngarn. Sigtuna kommun först i Sverige med idrottsutbildning i parkour! torsdag 20 februari Arlandagymnasiet i Sigtuna kommun kommer att hösten 2015 vara första gymnasieskolan i landet som får ge nationell idrottsutbildning i parkour. Ny mötesplats för tjejer i Sigtuna kommun fredag 14 februari Sigtuna kommun skapar en ny mötesplats för tjejer. En frizon för tjejer som bjuder in till delaktighet.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan