Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Starkare stöd till Rädda Barnen och Brottsofferjouren torsdag 20 juni Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer i år att dela ut 215 000 kronor till fyra föreningar med aktiv verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Flygmuseum kan etableras i Sigtuna kommun onsdag 19 juni Trafikverket har tidigare fått i uppdrag av regeringen att se över förutsättningarna för ett museum över kulturhistoriskt intressanta civila flygplanssamlingar. Nytt kommunalt bolag för vatten/avlopp och renhållning tisdag 18 juni Ett kommunalt bolag för vatten/avlopp och renhållning bör bildas. Denna rekommendation till kommunstyrelsen är slutsatsen av den utredning som kommunen tillsatt för att undersöka hur VA-hanteringen kan förbättras. Trafikplats Rosersberg invigdes måndag 17 juni Under fredagseftermiddagen öppnades den nya trafikplatsen E4 Rosersberg. Över 500 Rosersbergsbor och andra kommuninvånare var på plats, trots det blåsiga vädret. Nyinstiftade elevutmärkelser delas ut torsdag 13 juni I samband med skolavslutningen i år delas för första gången utmärkelser ut till elever i årskurs 6, 9 samt avgångsklassen på Arlandagymnasiet, enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Tryggheten har ökat i Sigtuna kommun onsdag 12 juni Tisdagen den 11 juni genomfördes en trygghetskonferens på Mor Johannes kyrka i Valsta. Där presenterades bland annat resultaten från den mätning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört, som visar att tryggheten ökat i kommunen sedan 2006. Rådslaget klart: ”JA” till Norra Sigtuna stad tisdag 11 juni Röstningen i rådslaget kring Norra Sigtuna stad är avslutad och det blev ett ja. Ny stadsdel i Sigtuna? Välkommen till pressträff med anledning av resultat från rådslag. måndag 10 juni Under sista veckan i maj har invånare i och runt Sigtuna stad deltagit i ett unikt rådslag om området kring Pilsborondellen i Sigtuna ska bebyggas eller inte. Tisdag 11 juni kl.10.30 presenteras resultatet på Sigtuna brandstation. Sommarskola för nyanlända måndag 10 juni Under 2013 genomför Sigtuna kommun för första gången sommarskolor för barn i förberedelseklasser årskurserna 6-9. Sigtuna kommun tar nya tag för tillgängligheten tisdag 4 juni Sigtuna kommun har antagit ett tillgänglighetsprogram. Det gäller för perioden 2013 – 2017 och ersätter det dokument som tidigare kallades ”handikappolitisk plan”.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan