Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Måltidsprogram stärker matens betydelse måndag 24 september Matenheten i Sigtuna kommun har tagit fram ett program för måltidsverksamheten som omfattar alla kommunens måltider - från förskola till särskilda boenden inom äldreomsorgen. Dagligen serveras cirka 10 000 matportioner i kommunen. Ungdomsmottagningen i Sigtuna kommun blir ännu bättre torsdag 20 september Nu flyttar ungdomsmottagningen till större och mer ändamålsenliga lokaler. Flytten innebär också att det blir enklare att samverka med andra resurser då många samarbetspartners finns samlade i samma byggnad. ”Vi måste jobba med unga mäns våldsbeteende” måndag 17 september I Stockholmsenkäten har drygt 800 ungdomar i Sigtuna kommun svarat på frågor som bland annat rör brott och trygghet. Mycket har blivit bättre sedan 2016, men antalet som uppgett att de utsatts för sexbrott har ökat. Allt färre ungdomar i Sigtuna kommun röker och dricker alkohol torsdag 13 september Idag redovisas Stockholmsenkäten, där fler än 24 000 ungdomar i länet svarat på frågor kring sina tobaks-, alkohol-, och narkotikavanor. I Sigtuna kommun får alla 6-åringar gå i simskola tisdag 11 september I höst kommer alla barn i förskoleklass i Sigtuna kommun att få gratis simundervisning. "Att vara simkunnig är ju en billig livförsäkring", säger Tapani Röyttä, bad- och simhallschef. Så får vi en tryggare kollektivtrafik i Sigtuna kommun måndag 10 september I samverkan med Polisen och flera kollektivtrafiksföretag arrangerar Sigtuna kommun tre trygghetsdagar vid Märsta station i veckan. Miljöproblemen på Norrbackaskolan kommer att åtgärdas måndag 3 september Enligt de byggnadstekniska undersökningar som gjorts på Norrbackaskolan är det fuktangrepp i ytterväggar och golv i några av skolans byggnader. ”Mer besked om åtgärdsplanerna kommer inom kort”, säger Percy Tollebrant, tf fastighetschef på Sigtuna kommun. Fällande dom mot åtalad fritidsledare torsdag 19 juli Idag kom domen mot den åtalade fritidsledaren i Sigtuna kommun. Han blev fälld för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering och dömdes till två år i fängelse. Kommunen agerar på den svåra torkan fredag 13 juli Den torra och varma sommaren har skapat en svår situation för kommunens djurhållande lantbrukare. Foderbristen är stor och man står inför risken att behöva nödslakta ett stort antal djur. Sigtuna kommun agerar nu för att hjälpa till i den svåra situatione Sigtuna kommun klättrar i miljörankning onsdag 27 juni I Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning hamnar Sigtuna kommun på 19:e plats – en ökning med 20 placeringar sedan 2017.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan