Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Sigtuna kommun i regionalt samarbete för barns och ungas rättigheter tisdag 19 mars Sigtuna kommun fortsätter att satsa på att stärka barn och ungdomars rättigheter. Nu går kommunen med i ”Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter”. Sigtuna kommun i nytt samarbete för bättre vatten i Mälaren torsdag 14 mars Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har beslutat att medverka i projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner”, som har till syfte att höja vattenkvaliteten i Mälaren. Sigtuna kommun kräver kvittning av vindkraftsel på årsbasis tisdag 12 mars Sigtuna kommun kräver att kommuner, landsting och kommunala bolag som äger och producerar vindkraftsel för egen förbrukning skattebefrias, med kvittning av produktion och användning på kvartals-, månads- eller årsbasis istället för timbasis. Nu byggs Steningehöjdens sporthall måndag 11 mars 125 personer deltog under söndagens första spadtag för en sporthall i den framväxande kommundelen Steningshöjden i Sigtuna kommun. Anläggningen kommer dels tillhandahålla gymnastiksal för skolan som håller på att byggas, dels stå öppen för allmänheten. Stora överskott i 2012 års bokslut för Sigtuna kommun fredag 8 mars För trettonde året i rad uppvisar Sigtuna kommun positivt resultat i bokslutet. Ett starkt resultat uppnåddes, vilket bidrar till högre soliditet och minskad låneskuld. Inbjudan: Spadtag för Steningehöjdens sporthall torsdag 7 mars På söndag tas det första spadtaget för en ny sporthall på Steningehöjden. Medias representanter hälsas välkomna att delta vid spadtaget. Fler parkeringsplatser för pendlare i Märsta och Rosersberg onsdag 6 mars Fler bilparkeringar för pendlare i Märsta och utökade cykelparkeringar vid såväl Märsta som Rosersbergs pendeltågsstationer. Detta kommer kommunstyrelsen att besluta om på måndag. Sigtuna kommun nomineras till två pris för bra skolmåltider torsdag 28 februari Sigtuna kommuns långsiktiga arbete för bra skolmat uppmärksammas nu med två nomineringar: utmärkelserna Årets Skolmatskommun och Årets Kostchef. Hälsokommunikatörerna stödjer nyanlända i Sigtuna kommun tisdag 19 februari I år lanseras en ny satsning i Sigtuna kommun; så kallade hälsokommunikatörer som framförallt vänder sig till nyanlända asylsökande samt flyktingar. Statens tillväxtmiljard måste gå till tillväxt! tisdag 12 februari Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun beslutade på måndagskvällen den 11 februari att tillskriva regeringen med begäran om förändringar i den förestående reformeringen av det kommunala skatteutjämningssystemet.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan