Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Fotokonst på Pinbackshallen måndag 25 mars En vepa med motiv av fotografen Robin Arlasjö monteras idag, den 25 mars, upp på Pinbackshallens B-hall, för att inspirera till idrott och aktivitet samt visa upp en av de issporter som utövas i anläggningen. Sigtuna kommun höjer lönerna för de bästa lärarna torsdag 21 mars Sigtuna ger ett extra lönepåslag på mellan sex- och tiotusen kronor till de bästa lärarna i kommunens skolor. Påslaget gäller retroaktivt från 1 juli 2012. Sigtuna kommun hälsar Hultsfredsfestivalen välkommen onsdag 20 mars Idag offentliggjordes att Hultsfredsfestivalen kommer flyttas från Hultsfred till Sigtuna kommun. Kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S) välkomnar beskedet. Rätt till 30 timmars förskola för alla barn i Sigtuna kommun tisdag 19 mars Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun kommer tisdagen den 19 mars att fatta beslut om att ge alla barn i kommunen rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. Sigtuna kommun i regionalt samarbete för barns och ungas rättigheter tisdag 19 mars Sigtuna kommun fortsätter att satsa på att stärka barn och ungdomars rättigheter. Nu går kommunen med i ”Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter”. Sigtuna kommun i nytt samarbete för bättre vatten i Mälaren torsdag 14 mars Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har beslutat att medverka i projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner”, som har till syfte att höja vattenkvaliteten i Mälaren. Sigtuna kommun kräver kvittning av vindkraftsel på årsbasis tisdag 12 mars Sigtuna kommun kräver att kommuner, landsting och kommunala bolag som äger och producerar vindkraftsel för egen förbrukning skattebefrias, med kvittning av produktion och användning på kvartals-, månads- eller årsbasis istället för timbasis. Nu byggs Steningehöjdens sporthall måndag 11 mars 125 personer deltog under söndagens första spadtag för en sporthall i den framväxande kommundelen Steningshöjden i Sigtuna kommun. Anläggningen kommer dels tillhandahålla gymnastiksal för skolan som håller på att byggas, dels stå öppen för allmänheten. Stora överskott i 2012 års bokslut för Sigtuna kommun fredag 8 mars För trettonde året i rad uppvisar Sigtuna kommun positivt resultat i bokslutet. Ett starkt resultat uppnåddes, vilket bidrar till högre soliditet och minskad låneskuld. Inbjudan: Spadtag för Steningehöjdens sporthall torsdag 7 mars På söndag tas det första spadtaget för en ny sporthall på Steningehöjden. Medias representanter hälsas välkomna att delta vid spadtaget.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan