Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Sigtuna kommun storsatsar på matematik i skolan torsdag 6 september Sigtuna kommun fortsätter att satsa på skolan. Valstaskolan ingår i en satsning med syfte att förbättra elevernas kunskaper i matematik och att få fler att nå kunskapsmålen. Både Skolverket och SKL satsar nationellt på att utveckla lärarnas pedagogik. Nyrenoverat vård- och omsorgsboende i Sigtuna kommun invigs torsdag 30 augusti Arhem är det senaste vård- och omsorgsboendet som kommunledningen (S, MP, C) i Sigtuna kommun fattat beslut om att renovera. Syftet med renoveringen har varit att skapa 44 funktionella och hemtrevliga lägenheter för demenssjuka. Nu vänder trenden i Sigtuna kommuns skolor onsdag 29 augusti Allt fler elever klarar grundskolan i Sigtuna kommun. Betygen blir högre och fler elever klarar alla ämnen. Arlandagymnasiet har 70 fler antagna elever vid kursstart än beräknat, trots ökad konkurrens och färre elever i gymnasieålder. Ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall byggs i Sigtuna kommun måndag 27 augusti Bygget av en ny kulturskola, nytt bibliotek och en ny konsthall är igångsatt i Sigtuna kommun. Kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslut innebär en investering på ca 150 miljoner kronor och skall stå färdigt under 2014. Uttalande av kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson: Humlegården i Sigtuna kommun räddad torsdag 23 augusti Efter Sigtuna kommuns ingripande kan Stiftelsen Humlegården drivas vidare av Neurologiskt handikappades Riksförbund i Stockholms län. Humlegården gick i konkurs i somras. Nu får personalen arbeta kvar och Humlegården kan fortsätta att ta emot patienter. Byggstart för ny förskola i Til i Sigtuna kommun torsdag 23 augusti Bygget av ytterligare en förskola i Sigtuna kommun är igång. Kommunledningens (S, MP, C) beslut att bygga en ny förskola i Til skapar 120 nya förskoleplatser i området. Den nya förskolans skall stå klar i november 2013 och kostar 49 miljoner kronor. Startskott för byggande av ny kulturskola, bibliotek och konsthall i Märsta centrum onsdag 22 augusti Torsdagen den 23 augusti klockan 18.00-20.00 tar Sigtuna kommun och FastPartner det första spadtaget för att bygga ny konsthall, bibliotek och kulturskola i Märsta centrum. Välkommen att närvara! Tal, musik och underhållning ingår i programmet. Ny bygdegård och bollhall i Odensala tisdag 21 augusti Kommvunledningen (S, MP, C) vill åstadkomma en bollhall för skola och bygdegård i Odensala, genom att teckna en avsiktsförklaring om samarbete med Odensala bygdegårdsförening. Detta kan bli ett viktigt stöd för utvecklingen i Odensalaområdet. Sigtuna kommun har fattat beslut om Nya Valsta centrum måndag 20 augusti Kommunledningen (S, MP, C) planerar att bygga 120-140 nya bostäder i Valsta Centrum och tillföra ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga lokaler. På torget vid huvudentrén planeras för parklek, torghandel och ny parkering. Inbjudan: Pressvisning av Biokällans nya biografutrustning. måndag 20 augusti Sigtuna kommun har investerat ca 590 tkr i en digital bioanläggning i Biokällan, Forum i Märsta. En ny biografentreprenör, Eurostar AB, är kontrakterad och startar sin verksamhet den 1 september 2012.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan