Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Sigtuna kommun får ställa krav på bättre djurhållning i sin upphandling fredag 24 februari Kammarrätten ger kommunen rätt. Man kan ställa djuretiska krav. De krav som kommunen ställde var att få köpa kött från djur som slaktats med bedövning, som inte transporterats mer än åtta timmar och som inte fått antibiotika i förbyggande syfte. 15 procent fler sökande till Arlandagymnasiet i Sigtuna kommun torsdag 23 februari Trots att det totala antalet blivande gymnasielever har minskat med 10 procent på grund av mindre årskullar, ökar antalet ansökningar till Arlandagymnasiet med 15 procent. Störst ökning står Ekonomiprogrammet för, följt av Naturvetenskapsprogrammet. Kommunledningen föreslår en utbyggnad av Sigtuna museum torsdag 16 februari Renovera Sigtuna museum för 30 miljoner. Det föreslår Kommunstyrelsens ordförande och Kultur- och fritidsnämndens ordförande. De vill renovera befintliga byggnader, bygga och se ett nytt kafé och mötesrum. Sigtuna kommun bäst på nyföretagande bland landets pendlarkommuner tisdag 14 februari NyföretagarCentrums statistik över antal nystartade företag i landet visar att Sigtuna kommun är den pendlingskommun där man startar absolut flest nya företag. 2011 startades 8,5 nya företag per 1 000 invånare i Sigtuna kommun. Rekordmånga företag startades i Sigtuna kommun under 2011 torsdag 9 februari Enligt årets Nyföretagarbarometer startades hela 350 nya företag under 2011 i Sigtuna kommun. Jämfört med 2010 ökade antalet nya företag med 14,4 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen för riket på 6,5 procent. Sigtuna kommun och Tällberg Foundation stärker sitt samarbete måndag 6 februari Sigtuna kommun och Tällberg Foundation fortsätter stärka sitt samarbete. Ett nytt samarbetsavtal mellan parterna innebär att Tällberg Foundation förlägger två av årets arrangemang i Sigtuna kommun. Ny detaljplan i Sigtuna: Större skolgård, föremålsarkiv till museet, gång- och cykelväg samt nya tomter för småhus fredag 3 februari Sveriges snabbast växande kommun, Sigtuna, fortsätter att investera och planera inför framtiden. Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) ger nu Stadsbyggnadskontoret ett planuppdrag för området vid Södertilsvägen i Sigtuna. Dansföreställningen ”Da Capo” visas på Kulturum i Sigtuna kommun fredag 3 februari Den 16 februari är det dags för dansföreställningen ”Da Capo” på Kulturum teatern kl 19.00. Det är fri entré! 45 av Kulturskolans drygt 500 danselever står för dansen. Många dansstilar visas upp så som: jazz, modern dans, street, Hip Hop och balett. Motiverade och nöjda medarbetare i Sigtuna kommun tisdag 10 januari Sigtuna kommuns medarbetare trivs på jobbet. I 2011 års medarbetar-enkät ger medarbetarna genomgående positiva omdömen om chefer, arbetsplatser och sin egen arbetssituation. Svarsfrekvensen var 81 procent, vilket är mycket högt för den här typen av enkäte Fler kan nu ta del av Sigtuna kommuns naturreservat fredag 23 december Sigtuna kommun förbättrar tillgängligheten till naturreservatet Askarehage genom att anlägga ny parkeringsplats för rörelsehindrade och bygga nytt tak, samt vindskydd, till fågeltornet. På så vis får fler tillgång till ett av kommunens 10 naturreservat.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan