Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Sigtuna kommun bäst på nyföretagande bland landets pendlarkommuner tisdag 14 februari NyföretagarCentrums statistik över antal nystartade företag i landet visar att Sigtuna kommun är den pendlingskommun där man startar absolut flest nya företag. 2011 startades 8,5 nya företag per 1 000 invånare i Sigtuna kommun. Rekordmånga företag startades i Sigtuna kommun under 2011 torsdag 9 februari Enligt årets Nyföretagarbarometer startades hela 350 nya företag under 2011 i Sigtuna kommun. Jämfört med 2010 ökade antalet nya företag med 14,4 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen för riket på 6,5 procent. Sigtuna kommun och Tällberg Foundation stärker sitt samarbete måndag 6 februari Sigtuna kommun och Tällberg Foundation fortsätter stärka sitt samarbete. Ett nytt samarbetsavtal mellan parterna innebär att Tällberg Foundation förlägger två av årets arrangemang i Sigtuna kommun. Ny detaljplan i Sigtuna: Större skolgård, föremålsarkiv till museet, gång- och cykelväg samt nya tomter för småhus fredag 3 februari Sveriges snabbast växande kommun, Sigtuna, fortsätter att investera och planera inför framtiden. Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) ger nu Stadsbyggnadskontoret ett planuppdrag för området vid Södertilsvägen i Sigtuna. Dansföreställningen ”Da Capo” visas på Kulturum i Sigtuna kommun fredag 3 februari Den 16 februari är det dags för dansföreställningen ”Da Capo” på Kulturum teatern kl 19.00. Det är fri entré! 45 av Kulturskolans drygt 500 danselever står för dansen. Många dansstilar visas upp så som: jazz, modern dans, street, Hip Hop och balett. Motiverade och nöjda medarbetare i Sigtuna kommun tisdag 10 januari Sigtuna kommuns medarbetare trivs på jobbet. I 2011 års medarbetar-enkät ger medarbetarna genomgående positiva omdömen om chefer, arbetsplatser och sin egen arbetssituation. Svarsfrekvensen var 81 procent, vilket är mycket högt för den här typen av enkäte Fler kan nu ta del av Sigtuna kommuns naturreservat fredag 23 december Sigtuna kommun förbättrar tillgängligheten till naturreservatet Askarehage genom att anlägga ny parkeringsplats för rörelsehindrade och bygga nytt tak, samt vindskydd, till fågeltornet. På så vis får fler tillgång till ett av kommunens 10 naturreservat. Prestigefyllt pris till Sigtunalärare måndag 19 december Sigtunaläraren Johanna Olsson, lärare på Norrbackaskolan i Sigtuna kommun, tilldelas 2011 års Karl-Georg Ahlströms pris för ”framstående undervisning i svenska och SO-ämnen” och för hennes bidrag till det pedagogiska utvecklingsarbetet. Sigtuna kommuns miljöstipendium tilldelas Granitens förskola torsdag 15 december Miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelar Granitens förskola 2011 års miljöstipendium för deras långsiktiga klimat- och miljöarbete med barn. Det årliga stipendiet på 30 000 kr ska stimulera frivilliga insatser inom miljö, naturvård, livsmedel och hälsa. Eldsjäl med fokus på barnen får socialförvaltningens stipendium torsdag 15 december 2011 års stipendium för förnyelse och utveckling inom socialtjänsten i Sigtuna kommun tilldelas Marléne Haverblad, kurator vid Familjecentrum i Märsta. Stipendiet kommer att delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan