Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Arlandagymnasiets elever först i världen med USB-nycklar för it-säkerhet tisdag 7 juni Arlandagymnasiet skyddar personal och elever från identitetsstöld på nätet och sparar samtidigt pengar. Med hjälp av ett helt nytt slags USB-nyckel loggar man in enkelt och säkert för att komma åt arbetsmaterial, program och applikationer. 10 % fler ansökningar till Arlandagymnasiet tisdag 31 maj Antalet förstahandsansökningar till Arlandagymnasiet ökade med 10% i den slutgiltiga sökomgången i maj, jämfört med februaris söksiffror. Det innebär att alla program utom Naturbruk kommer att starta till hösten. 47 miljoner kr i resultat - 26 miljoner kr i budgetöverskott tisdag 31 maj Sigtuna kommun fortsätter att gå med överskott. I delårsrapport 1 som omfattar årets fyra första månader kan utläsas att resultatet för perioden är +47 miljoner kronor. Prognosen för året är +27 miljoner kr, vilket är 26 miljoner kr bättre än budget. Här ska toan tömmas – inte i Mälarens vatten fredag 27 maj Inget latrinavfall ska behöva hamna i sjön. Tisdag den 31 maj kl 14.00 invigs den nya latrintömningsstationen för fritidsbåtar i Sigtuna hamn. Ungdomsarbetslösheten sjunker i Sigtuna kommun onsdag 25 maj Ungdomsarbetslösheten sjunker i Sigtuna kommun jämfört med samma period 2010. Den sjunker från 7,9 procent i april 2010 till 6,9 procent samma månad 2011. Samma trend går att se i statistiken för samtliga arbetssökande. Fler skolelever får egen bärbar dator fredag 20 maj Sigtuna kommun fortsätter sin satsning på att utrusta elever i grundskolan med en egen bärbar dator. Inför läsåret 2011/12 införskaffas bärbara datorer till samtliga elever i årskurs 7 på Ekillaskolan. Nya skolsatsningar med fokus på matematik onsdag 18 maj Sigtuna kommun fortsätter satsa på skolan med fokus på matematik, svenska och naturvetenskap. Satsningen ingår i kommunledningens (s, mp, c) mål om ökad måluppfyllelse i kommunens skolor. Skisstävling och omröstning när centrala Märsta får nytt konstverk fredag 13 maj Konstverket Blå urna, som varit placerat i vattendammarna vid infarten till Märsta, har vittrat sönder. Konstrådet i Sigtuna kommun har beslutat att konstverket ska ersättas med ett nytt. Invånarna bestämmer vilket konstverk det blir. Ny iläggningsramp för båtar vid Aludden tisdag 10 maj Nu finns det en ny iläggningsramp för båtar vid Aludden i Sigtuna. Med den nya rampen ersätter kommunen den gamla som kommunen tog bort från Sigtuna hamn för att bygga en strandpromenad. Sigtuna kommun växer snabbast i Sverige måndag 9 maj Idag presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) sin befolkningsstatistik för Sverige under årets första kvartal. Under denna tid växte kommunens invånarantal med 497 personer. Vi går från 39 990 till 40 487 - mest i Sverige, räknat i procent.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan