Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Stort nytt arbetsplatsområde planeras vid Arlandastad Norra onsdag 2 mars Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har beslutat om ett nytt planuppdrag för Arlandastad norra. Syftet är att planlägga markområdet som arbetsplatsområde. Renare vatten i Sigtuna hamn och Mälaren tisdag 1 mars En latrintömningsstation kommer att anläggas i Sigtuna hamn. I samband med den utveckling och förnyelse av hamnen som pågår inför båtsäsongen 2011 vill kommunen se till att förbättra för vattenmiljön i Mälaren och samtidigt underlätta för båtägarna. Bananrekord på Vikingarännet fredag 11 februari Har du någonsin sett en banan på skridskor? På söndag har du chansen! Klockan 9 startar en Fairtrade-banan sin färd från Skarholmen i Uppsala till strandpromenaden i Sigtuna stad. Invigning: Ny brandstation i Sigtuna stad torsdag 10 februari Vid Ragvaldsbovägen i Sigtuna stad står en alldeles ny brandstation färdig. Söndagen den 13 februari ska den invigas. Klart för byggande av 115-125 nya bostäder tisdag 8 februari 50-60 nya hyresrätter och 60-65 småhus kan nu byggas i Övre Ekilla. Sigtuna kommun ökar dialogen och utvecklar kvaliteten med servicedeklarationer fredag 4 februari Sigtuna kommun har antagit 21 servicedeklarationer som beskriver kommunens verksamheter. Deklarationerna förtydligar vad man som invånare eller brukare kan förvänta sig av kommunens service och tjänster, vilket gör det lättare att veta vilka krav man kan Satsningen på nya hyresrätter i Sigtuna kommun är en framgång torsdag 3 februari I Sigtuna kommun byggs flest hyresrätter i landet. Satsningen på hyresrätter har visat sig vara helt riktig: alla lägenheter som färdigställs under våren är redan uthyrda. Kommunledningen och Lärarförbundet diskuterar skolutveckling onsdag 2 februari Den politiska kommunledningen har inlett en diskussion med Lärarförbundet om utvecklingen av skolan i Sigtuna kommun. En genomlysning av skolverksamheten och dess resultat planeras under våren. Invigning av 60 nya förskoleplatser måndag 31 januari Förskolorna i Hällsbo, Sätuna och Odensala har byggts ut och kan nu ta emot ytterligare 60 barn. Alla som fanns i kommunens kö vid årets början har därmed kunnat erbjudas förskoleplats. Rekordmånga företag startades i Sigtuna kommun under 2010 onsdag 26 januari Enligt årets Nyföretagarbarometer startades hela 306 nya företag under 2010 i Sigtuna kommun. Jämfört med 2009 ökade antalet nya företag med 39,7 procent. Den största ökningen står antalet nyregistrerade aktiebolag för. En ökning med 75 procent jämfört me

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan