Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Skolsatsningen som ska förebygga våld fredag 12 januari På Ekillaskolan kommer såväl personal som elever och vårdnadshavare att utbildas i och uppmärksammas på vad våld är och hur det kan stävjas i tid. Gott slut och bra start i kommunen – tack vare bra samarbete med invånarna onsdag 10 januari Sista veckan 2017 och första veckan 2018 har varit mycket lugna i Sigtuna kommun, både i jämförelse med hur det såg ut i kommunen förra året vid samma tidpunkt och i jämförelse med andra kommuner. ”Våra invånare måste känna sig trygga” onsdag 10 januari Sigtuna kommuns satsningar på trygghetsfrågor stämmer väl överens med invånarnas önskemål. Medborgarundersökningen för 2017 visar att de som svarat inte känner sig trygga och att ämnet måste prioriteras. Skolorna i Sigtuna kommun uppnår kraven enligt Skolinspektionen torsdag 21 december I veckan kom det sista uppföljningsbeslutet från Skolinspektionen som visar att bristerna är åtgärdade i de fyra grundskolorna där regelbunden tillsyn genomfördes i våras. ”Fler elever kommer att känna att skolan är till för dem” onsdag 20 december Alla barn, oavsett förutsättningar, ska ha rätt till en bra lärmiljö och undervisning. Därför satsar Sigtuna kommun bland annat på kompetensutveckling för personalen, så att framför allt barn med särskilda behov ska få det stöd som behövs. "Våra satsningar kommer att göra skillnad i skolan" tisdag 12 december Sigtuna kommun är Sveriges 87:e bästa skolkommun av 290 och det finns en tydlig plan för hur verksamheterna ska förbättras ytterligare. Ökad trygghet med situationell brottsprevention onsdag 6 december Genam att arbeta med situationell brottsprevention, alltså att undvika "tillfällen som gör tjuven", är ett led i arbetet med ökad trygghet. ”Sigtuna ska bli en av de bästa kommunerna i Sverige” fredag 1 december Under torsdagens kommunfullmäktige, 30 november, klubbades Sigtuna kommuns mål och budget för 2018-2020. Utställning av 107-åriga Annas tavlor måndag 20 november Två gånger om året arrangerar hemtjänsten en brukaredag. På fredag 24:e november är det dags igen, och den här gången kommer bland annat kommunens äldsta invånare Anna Normans tavlor att visas på Ymers äldreboende i Märsta. Rejäl förbättring av hemtjänsten i Sigtuna kommun onsdag 8 november Socialstyrelsens rikstäckande undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" visar att hemtjänsten i Sigtuna kommun förbättrats avsevärt det senaste året. Allt fler är nöjda med hemtjänsten - en ökning med 8 procentenheter bara sedan förra året.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan