Biblioteket i Valsta byter namn och återföds

2017-05-17


Under nytt namn och med delvis förändrad verksamhet öppnar Valsta bibliotek den 1 september i år.

Flera åtgärder har redan förbättrat den fysiska arbetsmiljön på Valsta bibliotek, som fram tills nu hetat Mimers källa, och kommunanställda med administrativa uppdrag kommer från och med nu återigen att arbeta i lokalen. Bland annat har rester efter vattenläckage samt efter gamla väggkonstruktioner tagits bort, och luftflöden i lokalerna har justerats. För att kunna öppna biblioteket igen måste fler åtgärder genomföras, och därför kommer öppnandet att dröja till efter sommaren. Då kommer vakanta tjänster också att vara tillsatta.

Lokalerna i Valsta centrum föreslås också att öppna under ett nytt namn. Det är kultur- och fritidsnämnden som beslutar om namnändring.

- Vi är stolta över stadsdelen Valsta och vill att de som bor där också ska vara det. Därför vill vi ha med Valsta i namnet. Valsta kulturhus, Valsta bibliotek, Valsta mötesplats... alla namn med Valsta i fokus är bra, säger kultur- och fritidsförvaltningens chef Lars Palmér.

Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare kommer tillsammans med de som bor och verkar i Valsta att ta fram en ny och tydligare definition av verksamheten i det återuppståndna biblioteket. Tanken är att det ska vara en plats och ett bibliotek, där du kan spela musik, göra utställningar, hänga, softa, chilla och läsa läxor. Flera olika verksamheter ska jobba tillsammans i lokalerna.

Från invigning i september 2017 och 7-8 månader framåt låter vi den nya mötesplatsen och biblioteket växa fram. Nya delar öppnar varje månad.

Under planeringstid och tiden till öppnande kommer caféet och verksamhet bedrivas genom förvaltningens medarbetare och avtalade entreprenörer. Biblioteket kommer att vara öppet för skolan enligt överenskommelse. Invånarnas behov av bibliotek arbetar biblioteksenheten med för att kunna lösa till viss del, i övrigt så hänvisas till Märsta bibliotek under perioden.

Presskontakt

Henrik Josephson, Tf pressekreterare
Telefon: 08-591 260 24, 073-661 35 98
e-post: henrik.josephson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan