Etableringslyftet lyfter nyanlända och företag

2018-06-18

En kortare och snabbare väg till egen försörjning och minskat behov av ekonomiskt bistånd för nyanlända. Det är målet med Etableringslyftet som presenterades för arbetsgivare på ett frukostmöte i Kulturlänken i Märsta den 14 juni.

- Etableringslyftets syfte är att effektivt och samordnat ta tillvara på nyanländas kompetens på vår regionala arbetsmarknad. Genom etableringslyftet kortar vi vägen in på arbetsmarknaden och möjliggör att snabbare komma ut i egen försörjning, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Projektet ska matcha nyanlända med arbetsgivare genom coacher, kortare yrkeskurser och språkstöd. I september drar projektet igång i skarpt läge och beräknas pågå till februari 2021. Parterna bakom Etableringslyftet är Arbetsförmedlingen och kommunerna i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF).

- Vi har en nära samverkan, vilket skapar en effektiv organisation som gynnar såväl arbetslösa nyanlända som regionens arbetsgivare. Genom tidiga individanpassade insatser kan vi möta arbetsgivarnas behov, säger Amir Amin, projektledare för Etableringslyftet, Sigtuna kommun.

Etableringslyftet innebär många nya möjligheter för nyanlända, så som skräddarsydda introduktionskurser riktade mot en bransch eller en specifik arbetsgivare. Nyanlända kan också få stöd av Etableringslyftets språkstödjare direkt på företaget där de praktiserar eller arbetar.

På frukostmötet talade bland annat Johanna Grönbäck från forskningsinstitutet Ratio om det största tillväxthindret i Sverige, nämligen bristen på kompetent personal.
Så på vilket sätt kan Etableringslyftet hjälpa företag att hitta rätt kompetens?

- Vi hjälper företag att snabbt komma i kontakt med potentiella medarbetare. Till vår hjälp har vi Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och kan även skapa egna kurser. Dessutom erbjuder vi rekryteringsträffar i våra lokaler eller på plats på företaget, säger Bettina Volk, delprojektledare för Etableringslyftet, Sigtuna kommun, och fortsätter:

- Våra coacher garanterar också en kontinuerlig uppföljning av praktikanter/arbetstagare och har täta kontakter med företaget – allt för att säkerställa att företaget och den nyanlända får så stort utbyte som möjligt av praktikperioden.

Bland de deltagande företagen på frukostmötet framkom också att matchning är viktigt för att vilja anlita en nyanländ praktikant/anställa en nyanländ.

- Det kommer vi att ta hänsyn till. När vi tar kontakt med en arbetsgivare ska vi veta exakt vem vi placerar så att rätt person hamnar på rätt plats. En utbildad civilingenjör ska exempelvis inte arbeta som vaktmästare, säger Amir Amin.


För mer information, kontakta:

Amir Amin
Projektledare Etableringslyftet
073-666 33 29
amir.amin@sigtuna.se

Mattias Askerson (M)
Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
073-766 09 09
mattias.askerson@sigtuna.se   

Emilie Eliasson Hovmöller
Pressekreterare Sigtuna kommun
08-591 263 62  
emilie.eliasson-hovmoller@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan