”Fler elever kommer att känna att skolan är till för dem”

2017-12-20

Alla barn, oavsett förutsättningar, ska ha rätt till en bra lärmiljö och undervisning.
Därför satsar Sigtuna kommun bland annat på kompetensutveckling för personalen, så att framför allt barn med särskilda behov ska få det stöd som behövs.

Sigtuna kommun arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig trygga och kunna uppnå sin fulla potential i förskola och skola. Barn med särskilda behov, exempelvis på grund av diagnos, måste därför få en undervisning som anpassas efter just dennes villkor.
- Barn och unga i Sigtuna kommun ska ha bästa möjligheter att nå höga resultat, känna trivsel, studiero och må bra. Därför måste undervisningen anpassas efter elevernas skilda behov med goda lärmiljöer för alla, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande för barn- och ungdomsnämnden.
För att uppnå detta har barn- och ungdomsnämnden beslutat om en barn- och elevhälsoplan. Planen beskriver en övergripande struktur som ska bidra till att säkerställa alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning.
- Fler elever kommer att känna att skolan är till för dem. Den blir mer begriplig, hanterbar och ger en ökad känsla av sammanhang, säger Birgitta Asplund, chef för barn- och elevhälsoenheten och utvecklar:
Genom att arbeta med tillgänglighet i skolans lärmiljö kan behovet av särskilt stöd minska. Bra generella lösningar kan då tillsammans med ökad kunskap om förutsättningar för lärande bidra till ett mer hälsofrämjande arbete, vilket i slutändan ger förutsättningar att öka måluppfyllelsen.

När femtusen lärare och övrig skolpersonal i Sverige intervjuades i en forskningsstudie svarade åtta av tio att de inte har tillräcklig kompetens och utbildning för att kunna undervisa barn med särskilda behov, som till exempel autism, språkstörningar och ADHD. Kartläggningen är gjord av Karolinska institutets enhet för Neuropsykiatri och har delvis legat till grund för Sigtuna kommuns beslut att satsa stort på förstärkt kompetens inom dessa områden för att kunna ge ännu bättre stöd till elever i kommunen som är i behov av det.
Till exempel kommer sex av de kommunala grundskolorna ha förstärkt kompetens och kunskap om förutsättningar för lärande för barn med omfattande behov av särskilt stöd.
- Det görs redan ett gott arbete ute i verksamheterna, men vi tror att om vi jobbar kontinuerligt och strukturerat med specialpedagogiska frågor så är det lättare att se till att eleverna får sina behov tillgodosedda varje dag. Vi behöver dock jobba på alla nivåer, och inte minst på organisationsnivå genom prioriteringar i resurstilldelning, flexibel organisation, kompetensutveckling, samverkan och tillgång till elevhälsa, säger Birgitta Asplund och poängterar att det är viktigt att arbetet börjar redan i förskolan.
- För att förskolan och skolan ska öka sin pedagogiska kompetens har chefer och lärare i Sigtuna kommun även startat upp en forskningscirkel kring inkluderande lärmiljöer med Uppsala Universitet. Vi strävar ständigt efter att utvecklas och viljan att bli ännu bättre är viktig i Sigtuna kommun, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

 

Vid frågor, kontakta:
Anna Jernberg Carlson
Pressansvarig Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se


Pernilla Bergqvist (L)

Ordförande barn- och ungdomsnämnden Sigtuna kommun

073 707 03 40 


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan